MEHDİLİK KONUSUNU İNCELEMENİN GEREKLİLİĞİ (4)

5. FASIL

İMAM MEHDİ’NİN (A.F) HÜKÜMETİ

BİRİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMETİN HEDEFLERİ

Manevi Olgunlaşma

Adaletin Yayılması

İKİNCİ BÖLÜM

HÜKÜMET PROGRARMLARI

A. Kültürel Program

B. Ekonomik Programlar

C. Toplumsal Programlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İMAM MEHDİ (A.F) HÜKÜMETİNİN İNSANLARA ARMAĞANLARI

1- Kapsayıcı Adalet

2- İmanın, Ahlakın ve Aklın Olgunlaşması

3- Birlik ve Samimiyet

4- Beden ve Ruh Sağlığı

5- Hayır ve Bereketin Çoğalması

6- Fakirliğin Ortadan Kaldırılması

7- İslam’ın Hâkim Olması ve Küfrün Yıkılması

8- Genel Emniyet

9- İlmin Yayılması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HÜKÜMETİN ÖZELLİKLERİ

Hükümet Sınırları ve Merkezi

Hükümet Süresi

İmamın (a.f) Yönetim Şekli

Cihat ve Savaş Yöntemi

İmamın (a.f) Adalet Sistemi

İmamın (a.f) Yöneticilik Yöntemi

İmamın (a.f) Ekonomik Programı

İmamın (a.f) Kişisel Yaşantısı

Genel Kabul