Allah’ın Görüleceği YalanıMütekellimler arasında çok önemli ihtilâflı meselelerden biriside “Allah’ı görme” konusudur. Acaba Allah dünyada veya ahirette başta bulunan göz ile veya kalp gözüyle görülebilir mi? bu hususta çok değişik görüşler ve her görüş içinde değişik deliller getirilmiştir. Bütün mektepler bu soruya genelde, olumlu ve olumsuz olmak üzere iki cevap vermişlerdir:

Bir: şia ve ehlisünnetten mutezileye göre; Allah ne dünyada ve nede ahirette baş gözüyle görülemez, fakat kalp gözüyle görülebilir. Bu imanın en üstün derecesidir ve hadis literatüründe bunun için ayn'ül yakin tabiri kullanılmıştır.

İki: Vahhabiler, Hanbelîlerin hepsi, Hanefî, Maliki ve Şafiîlerinde itikatta Eşaire mezhebi mensupları; Allah’ın kıyamet gününde baş gözüyle, ayın on dördünün görülmesi gibi görüleceğine inanmaktadırlar.

Şimdi ilk olarak Allahın görülebileceğine inananların görüşünü açıklamaya çalışalım ve sonrasında ehlibeyt mektebinin bu görüşe vermiş olduğu cevapları getirelim:

Allah’ın Görülebileceğini Savunanlar

Ehli Sünnette göre kuran, rivayetler ve icmadan anlaşılan; yüce Allah’ın kıyamet gününde müminlere gökyüzündeki on dört gecelik ay gibi görüneceği, dünyada ise Allah'ın sadece rüyada görünebileceği görüşüdür. Hatta İmam Ebu Hanife'nin iki yüz defadan fazla Allah'ı rüyada gördüğü söyleniyor. [1]

Elbani bir fetvasında şöyle yazıyor: Allahın kullarına en büyük nimetlerinden biriside, kendisini kıyamet gününde gökte görülen ay gibi göstermesidir.[2]

Binbaz diyor ki: Allahın gözle görüleceğini inkâr edenin arkasında namaz kılınmaz, ehlisünnete göre artık o kâfir olmuştur.[3]

Bu Görüşün Delilleri

1: Kıyamette ışıl ışıl parlayan yüzler, Rablerine bakacaklardır.[4]

 Cevap: bir ayeti doğru tefsir edebilmek için, öncesi ve sonrasına da bakmak gerekir. Evet, ayette “nazire” kelimesi sözlükte görmek anlamındadır, fakat burada sözlük manası kastedilmemiştir, aksine Allahın rahmeti ummak kinaye edilmiştir. Çünkü ayetin devamında “Yüzler de var ki o gün asıktır. Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını anlarlar” bunların yüzlerinin asık olmasının nedeni azabı bekledikleri içindir. Bu ayet öncekinin karşısında olduğu için onların da güzlerinin gülmesinin nedeni Allahın rahmetini beklemeleridir.

Araplar bu tür deyimleri çok kullanmaktadır, örneğin kör dilenci şöyle seslenir: sizin ellerinize bakıyorum.1 2 3 4 next