EZANEzan şöyle okunur :

ALLAH-UEKBER (4 defa)

EŞHEDU EN LAİLAHE İLLELLAH (2 defa)

EŞHEDU ENNE MUHAMMEDEN RESULUL-LAH (2 defa)

EŞHEDU ENNE ĚLİYYEN WELİYYULLAH -Bu ezanın bir parçası değildir, ama okunması iyidir.-(2 defa)

HAYYE ĚLE-Ŝ ŜALAH (2 defa)

HAYYE ĚLE-L FELAH (2 defa)

HAYYE ĚLE ĤAYR-İL ĚMEL (2 defa)

ALLAH-U EKBER (2 defa)

LA İLAHE İLLELLAH (2 defa)

İkâme

Ezandan sonra ikâmenin okunması da müstehap olup önemle vurgulanmıştır.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next