SAHİB B. İBAD (R.A)EBUL KASIM İSMAİL B. ABBAS B. İBAD

[Ö. H/385, M/964]

DOĞUM YERİ

Sahib b. İbad (r.a) olarak meşhur olan Ebu'l Kasım İsmail b. İbad (r.a) hicri 326 yılında İsfahan'da dünyaya geldi.[1]

Babası ve dedeleri İsfahan'ın tanınmış ve ileri gelen şahsiyetlerindendi. Babası Abbas, sayılan ve sevilen biri olduğu için halk arasında Şeyh'ül-Emin olarak anılıyordu.

Sahib b. İbad'ın (r.a) anne ve babası onun eğitimine büyük önem verdiler. İbad'ın ilk öğretmeni şefkatli babası oldu.

Sahib b. İbad iptidai ve mukaddime ilimlerini okuduktan sonra fıkıh, hadis, tefsir, kelam ve diğer ilimleri tahsil etmeye başladı.

Sahib (r.a), İsfahan üstatlarından istifade ettikten sonra o dönemin ilim merkezi olan Rey'e hicret ederek meşhur ve büyük üstat İbni Amid'in derslerine katıldı. Sahib'in üstadı ondaki kâtiplik ve edebiyat cevherini görünce onu Al-i Bûye hükümetinde kâtiplik makamına getirdi.

SAHİB B. İBAD'IN (R.A) AHLAKI

Büyük şahsiyetlerin hayatlarını okumanın ve araştırmanın o zatları tanımakta büyük rol oynadığı açık bir konudur. Sahib b. İbad'ın (r.a) hayatından bahseden kitapları mütalaa ettiğimizde onun büyük bir edep ve ahlaka sahip olduğu göze çarpar. Onun güzel ahlakı insanları kendine cezp etmiştir. Sahib b. İbad (r.a) ne zaman yetenekli ve iş ehli birisinin boş ve işsiz olduğunu görse onu hemen iş başına getiriyordu.[2]

SAHİB B. İBAD'IN (R.A) EĞİTİMİ

Sahib b. İbad (r.a) ömrünün sonuna kadar ilim öğrenmekten vazgeçmedi. Sadece belirli bir zaman için ilim tahsil etmedi. Vezirlik makamını üstlendiğinde bile ilim tahsiline devam etti.

İsfahan, Bağdat, Rey şehirlerinde ikamet ettiği dönemlerde ve hatta yaptığı yolculuklarda bile büyük âlim ve fakihlerle beraber ilmi bahisler yapıyordu. Sahib b. İbad'ın (r.a) vezirlik makamını üstlendiğinde ilk prensibi şu oldu; Bağdat ve İsfahan'daki âlimleri Rey'e davet ederek ülke ekonomisinin kalkınması yolunda insanları cehaletten aydınlığı çıkarmanın yollarını aradı.1 2 3 4 5 6 next