KELÂM İLMİKelâm ilmi İslâm’a özgü bir şey değildir. Diğer ilahi dinler de kendilerine has kelâm-i bahislere sahip olabilirler. Ama biz burada İslâm-i Kelâmı ele alacağız. Nerede  bu ilimden mutlak olarak söz edilirse maksat “İslâm-i Kelâm”dır.

“KELÂM İLMİ”NİN VAZİFELERİ

“Kelâm ilmi”nin üç önemli vazifesi vardır:

1) Dinin temel inançlarını belirlemek:

Dini inançları açıklayarak tertipli ve düzenli bir şekilde ileri sunmaya ihtiyaç duyulmasının sebebi; Kuran’ı Kerimde (Mukaddes metnin tabiatı gereği) ve Masumların (a.s) sözlerinde inanç esaslarının   düzenli ve klâsik bir şekilde sunulmamasıdır.

Kuran’ı Kerim, siyasi, tarihi, toplumsal, kültürel, fertsel, hukuksal, fıkıhsal ve diğer çeşitli konuları, inanç konularının yanında matrah etmiştir. Bu yüzden bu konulardan her birini, özelliklede akide konularını ortaya çıkararak düzenlemek din alimlerinin çalışmalarına ihtiyaç duyar. İnanç kısmında bu vazife mütekellimin yani, kelâm ilmi konusunda söz sahibi âliminin vazifesidir.

2) Dini inançları açıklamak:

Mütekellim, dini inançları belirledikten sonra onları açıklayarak tefsir, tahlil ve ispat eder. Örneğin dini delillerden (Allah birdir) sonucunu kabullendikten sonra, akli delillerle bunu ispat etmeğe çalışır. Aynı şekilde, dini inançların birbirleriyle çelişmediklerini, aralarında uyumluluk olduğunu, aydınlatma vazifesi de mütekellime aittir.

3) Dini inançları savunarak şüphelere cevap vermek:

Mütekellimin diğer bir vazifesi, dine karşıt olan kimselerin, yaptığı itiraz ve eleştiriler karşısında, dini inançları savunmasıdır.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 next