RAHMET AYI



 Mübarek Ramazan ayı rahmet ayıdır.

Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed sav. Şöyle buyurmuşlardır: Ramazan başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem ateşinden kurtuluştur.

Allah Teala’nın bereket ve rahmeti her zaman yer yüzü ahalisinin üzerine dökülmektedir. Bizler de takva, nefsin tezkiyesi ve amellerle kendi vücudumuzu bu ilahi feyze hazırlamalı ve ondan gereken yararı sağlamalıyız.. Zira bu ayda Allah Teala’nın lütuf ve  yardımı tüm kullarına yöneliktir ve bunun için de onu rahmet ayı diye adlandırdılar..

Allah Teala’nın engin rahmeti konusunda İmam Sadık hazretlerinin şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kıyamet vuku bulduğu zaman Allah Teala kendi rahmet sofrasını açar. Öyle ki İblis dahi Allah Teala’nın o engin rahmetine tamahlanır.

Yine bir rivayette Allah Teala’nın Hz. Davut as.’a şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Güneş insanlara dar olmadığı gibi benim rahmetim de  oraya girenlere dar olmayacaktır.

Evet bu mübarek günlerde Allah Teala’dan rahmet ve mağfiret dilemeliyiz, bu konu Kur’an ayetlerinde de belirtilmekte ve Neml suresinin 46. Ateyinde şöyle buyrulmaktadır: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ yani iyilikten önce ne diye çarçabuk kötülüğü istersiniz? Ne olur, Allah'tan yarlıganma dileseniz de merhamete lâyık olsanız.

Sonuç itibariyle belirtmek gerekir ki  namaz kılınması, zekat verilmesi, Allah ve Resulüne itaat ve Tevbe Allah Teala’nın rahmetinin sebeplerindendir.

Mübarek Ramazan ayında kırık bir kalp ile Allah Teala’nın katına yönelmekte ve arz ediyoruz ki Allah’ım beni mağfiret dileyenlerden karar kıl.

İstiğfar ve mağfiret dilemek Tevbe etmek ve Allah’ın rahmetine sığınmak ve insanın işlediği günahlardan pişman olması manasınadır. İnsanın kendi tevbesini pratiğe dökmesi insanın Allah Teala katına yakınlaşmasına sebep olmakta. İnsan eğer Allah Teala’nın mağfiret ve rahmetinden umudunu kesmiş ve kendi geleceğine yönelik umutsuz olsaydı asla mağfiret talep etmez ve buna mukabil her geçen gün günahları daha da artardı. İstiğfarın pratik yönü olmalıdır. Zira gerçek istiğfar Salih amelin geçmiş günahları telafi etmeli ve olumsuzlukları ıslah etmelidir.

İmam Ali sa. şöyle buyuruyor:



1 2 next