ÇOCUKLARIN HAKLARIResulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ya Ali (kötü davranışlarıyla) çocuklarının asi olmasına sebep olan anne ve babaya Allah lanet etsin.”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Mürcie (Sapık inançlı kimseler), çocuklarınızı yoldan çıkarmadan siz çocuklarınıza hadis (ve İslami ilimler) öğretin.”

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “İnsanın evladına iyilik etmesi, anne ve babasına iyilik etmesi gibidir.”

Emirül-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuğun baba üzerindeki hakkı; ona güzel isim seçmesi, güzel terbiye etmesi ve ona Kur’an öğretmesidir.”

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınıza yüzmeyi ve ok atmayı öğretin.”

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Çocuklarınız yedi yaşında eriştiklerinde onlara namazı öğretin. On yaşına eriştiklerinde (eğer namaz kılmazlarsa) namaz için onları tenbih edin ve yataklarını ayırın.”

İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: “Çocuğunun senin üzerindeki hakkı onun senden vücuda geldiğini ve bu dünyada onun iyilik ve kötülüğünü sana isnat ettiklerini bilmendir. Şüphesiz ki sen onu güzel terbiye etmek, Rabbi azze ve celle’ye hidayet etmek ve ona Allah’a itaat noktasında yardımcı olmakla sorumlusun. Çocuğun hakkında ona iyilik ettiği takdirde mükafat göreceğini, kötülük ettiği takdirde ise cezalandırılacağını bilen kimse gibi davran."

Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Evlatlarınıza ikram edin ve en güzel şekilde terbiye edin ki size de mağfiret edilsin.”

 1 next