KERBELÂ VE KERBELA'NIN ZİYARETİ1- Resul-i Ekrem (s.a.a):

"Kerbelâ, yeryüzünün en temiz ve en saygın bölgesidir ve hiç şüphesiz orasıcennet mekânlarındandır.[1]

2- Resul-i Ekrem (s.a.a):

"Oğlum (Hüseyin) Kerbelâ denilen bir yerde defnedilecek. O yer ki İslam'ın kubbesidir. O yer ki Allah Nuh ile birlikte olan mu'minleri orada tufandan kurtardı."[2]

3- Hz. Ali (a.s) Sıffin'e giderken Kerbala’dan geçerken ağlamış ve şöyle buyurmuştur:

"Burası (Allah'a) âşık olan bir grup şehidin kurbangâhı olacaktır ki ne onlardan öncekiler ne de onlardan sonrakiler (derecede) onları geçemezler."[3]

4- Hz. Ali (a.s) Kerbala toprağına hitaben şöyle buyurdu:

"Ne de güzel kokuyorsun ey toprak! (Kıyâmet) günü senden bir kavim ayağa kalkacak ki hesapsız cennete girecekler."[4]

5- İmâm Zeyn-ül Âbidin (a.s):

"Kıyamet günü olduğunda Kerbala toprağı inciden bir yıldız gibi parlayacak ve şöyle seslenecektir: "Ben Allah'ın mukaddes, temiz ve mübarek toprağıyım; öyle bir toprak ki şehitlerin ve cennet gençlerinin efendisini (Hz. Hüseyin'i) bağrında tutmaktadır."[5]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next