EHL-I BEYT MEZHEBINE GÖRE MÜBAREK RAMAZAN AYI AMELLERINDEN SEÇMELERİftar Duası

Ramazan Ayında Resulullah'ın (s.a.a) Duası

Ramazan Ayında Her Gecenin Özel Namazı

Ramazan Ayında Her Güne Ait Kısa ve Özel Dualar

Kadir Gecelerinin Amelleri

Kadir Gecesinin Fazileti

MÜBAREK RAMAZAN AYI

İftar Duası

"Allahumme leke sumtu ve alâ rizgike eftartu ve aleyke tevekkeltu."

Anlamı: Allah'ım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar edip, sana tevekkül ettim.

Ramazan Ayında Resulullah'ın (s.a.a) Duası

Merhum Kefhemi "Misbah" kitabında Resul-ü Ekrem'den şöyle rivayet etmiştir: "Kim Ramazan ayında her farizadan sonra şu duayı okursa Allah onun günahlarını bağışlar."

"Allahumme edhil alâ ehl'il-gubûr'is-surûr. Allahumme eğni kulle fegîr. Allahumme eşbi' kulle cai'. Allahummeksu kulle uryan. Allahummegzi deyne kulli medîn. Allahumme ferric an kulli mekrûb. Allahumme rudde kulle ğarîb. Allahumme fukke kulle esîr. Allahumme aslih kulle fasidin min umûr'il-muslimîn. Allahummeşfi kulle merîz. Allahumme sudde fegrena bi-ğinak. Allahumme ğayyir sûe halina bi-husni hâlik. Allahummegzi anna'd-deyne ve ağnina min'el-fagr. İnneke alâ kulli şey'in gadîr."1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next