ORUÇ HAKKINDA GENEL BILGILER"Ey inananlar, oruç sizden öncekilere farz edildiği gibi size de farz edilmiştir ki, şayet sakınırsınız. (Oruç,) sayılı günlerdir. İçinizden biri hastalanır yahut yolculukta olursa,  (orucunu yer,) sonra başka günlerde onun sayısıca oruç tutar. Kime oruç zor gelirse (her gün için) bir yoksulu doyurur. Her kim çok hayır yaparsa bu onun için daha hayırdır. Fakat eğer bilseydiniz oruç tutmanız, sizin için daha hayırlıdır.

İbn-i Abbas'ın Hz. Resulullah (s.a.a.)'dan naklettiği bir hadiste şöyle buyuruyor:

Fazl b. Şazzan'ın Hz. İmam Rıza'dan (a.s) naklettiği bir hadiste İmam şöyle buyuruyor:

Demişlerdirki, açlık ve susuzluğun acısını kavrayıp bununla ahiret günü olacak yoksunluğa istidlal etsinler, ayrıca oruç tutan kimse huşu ve eziklikle bilinçli olarak, yalnızca Allah rızası için açlık ve susuzluğa sabredip sevaba liyakat kazanır, bundan başka oruç tutmada heva ve heveslerden sakınılır; bu ise onlara dünyadayken bir nasihat olması yanı sıra onlara farz olan hakları vermede bir alıştırma ve ahiret içinse bir delildir. Yine açlığın dünyada fakir ve yoksunlara olan zorluğunu anlayarak, Allah'ın onların malında farz etmiş olduğu hakları verirler."[1]

O halde, Şeriat dilindeki sevm kelimesiyle Türk dilinde oruç kelimesi aynı anlamı ifade ediyor.

Orucun Çeşitleri

Farz Oruçlar

1- Ramazan ayı orucu.

3- Keffaret orucu; bütün çeşitleriyle.

5- Nezir, ahd ve yemin dolayısıyla farz olan oruç.

7- İtikaf günlerinin üçüncü gününün orucu.

Müstehap Oruçlar

Hz. İmam Sadık'ın (a.s) Hz. Resulullah'dan (s.a.a) naklettiği bir hadiste şöyle buyuruyor: " Kim bir gün müstehap oruç tutarsa, Allah onu cennete dahil eder."[2]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next