AĞLAMATEMDİR MUHARREMDİR BU GÜNEyşehid-i Kerbela’ya ağlayan

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

Âteş-ihasretle sine dağlayan

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnlemâtemdir Muharrem'dir bugün

Sinede,serde gerek dağ, dağ ola

Kanlıyaşlar didede ırmağ ola

Gerdilersen menzilin uçmağ ola

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnlemâtemdir Muharrem'dir bugün

Gecegündüz ey Muhammet ümmeti

Edelimcân-ı Yezid’e lâneti

İsterisen irgüre hak rahmeti

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnle,mâtemdir Muharrem’dir bugün

Kimdiro şah-ı şehid-i Kerbelâ

Nûruçeşmi Murtezâ, Âl-i Abâ

Cedd-ipakidir Muhammet Mustafâ

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnle,mâtemdir Muharrem'dir bugün

Herseher sanma şafaklar şebnemi

Andakan ağlar melekler ol demi

Âlemituttu Hüseyn’in mâtemi

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnle,mâtemdir Muharrem’dir bugün

Çâryâr ile Muhammed ey saîd

Oldulartesmim-i zehirle şehît

Kıydılarrahmetmeyip bunca anîd

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnle,mâtemdir Muharrem'dir bugün

Ey“Sezâî” bilmiş ol Şâh-ı Hüseyn

Cümleyesevmektir anı farz-ı ayn

Hemmuhabbette beraberdir Hasan

Ağla,mâtemdir Muharrem'dir bugün

İnle,mâtemdir Muharrem'dir bugün

Sezaî