HÜSEYN’E DOĞRUEvvel baştan Muhammed’e salavât

Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru

Ecel gelip, ömür gülü solmadan

Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru

Hasan-Hüseyin Ali’nin oğulları

Şehitler yolunda giderler doğru

İmâm Zeynel’âbâ Hüseyn’in oğlu

Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru

İmâm-ı Bâkır’dan vuralım demi

Cafer-i Sadık’tan aldım erkânı

İmâm Mûsâ kaldır gönülden gamı

Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru

İmâm-ı Rıza’dan olsun hidâyet

Takî ile Nakî kılsın inâyet

Ol Hasan Askerî şâh-ı vilayet

Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru

Pir Sultan Abdal’ım söyledi heman

Yezid’in kalbinden gitmedi güman

Âhir nefesinde On iki İmâm

Gönül kalk gidelim Hüseyn'e doğru