KERBELÂ2

Kerbelâ,yı, bir mekan, zannetme sen

Âşûrâ’yı, bir zaman addetme sen

 

Kerbelâ, bir mektebin ünvânıdır

Kerbelâ, hak-batılın furkânıdır

 

Kerbelâ, âşıkların destânıdır

Kerbelâ, sâdıkların meydânıdır

 

Kerbelâ’da, açtı hürriyet gülü

Kerbelâ’da, öttü izzet bülübülü

 

Kerbelâ’dan göklere, “Heyhât” sesi

Yükselip mest etti âşık herkesi

 

Kerbelâ, Musâ’ların bir Tûr’udur

Cânları alt-üst eden, Hak nûrudur

 

Kerbelâ, haktır; evet hak rengidir

Kerbelâ, kalplerde aşk âhengidir

 

Kerbelâ mı yoksa Hakk’ın arşı mı?

Kerbelâ mı, yoksa aşkım marşı mı?

 

Kerbelâ, cân Kerbelâ, kan Kerbelâ

Her gün Âşûra’dır her yan Kerbelâ

  Musa Aydın