MAHŞER AĞLAR 

"Hüseyn'e yerler ağlar, göğler ağlar

Betul u Murteza, Peyğember ağlar."

Hüseyn'in nuhesin (Dilriş) yazanda

Müselman sehlidir, ki kâfir ağlar

Kör olmuş gözlerin kan tutdu Şimr'in

Ki görsün öz elinde hancer ağlar

Hüseyn'in köyneği Zehrâ elinde

Çeker kıyha kıyamet, mahşer ağlar

Atanda Hermele ok Kerbelâ'de

Göreydin düşmen ağlar, leşger ağlar

Kucağında, göreydin Ümm-ü Leyla

Alıp na'ş-ı Ali Ekber'i ağlar

Rübâb, nisgil döşünde süt görende

Başında kâküli Ekber hevâsı

Yel ağlar, sünbül ağlar, anber ağlar

Yazanda Âl-i Tâhâ nuhesin men

Ali, şakk-ul kamer, mihrab tilit kan

Kulak ver, mescid okşar, minber ağlar

Ali'den (Şehriyâr), sen bir işare

Kucaklar kabri, Malik Eşter ağlar

Seyyid Muhammed Hüseyin Şehriyar