PİRİM İMAM HÜSEYİN 

Âşıkın başına gelmez hal olmaz

Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

Sende bende deyü sual olunmaz

Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

 

Erenler basmamış yerlere yüzü

İletüp çamura çiğnetme bizi

Yarın yok deminde isteriz sizi

Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

 

Âşık olan âşık dârdan ayrılmaz

Takî Nakî seven âşık yorulmaz

Tâlip bunalmazsa pîri çağırmaz

Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

 

Bu hal ile biz onlara katıldık

Kemlik ettik dışarıya atıldık

Bir münkirin tuzağına tutulduk

Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

 

Pir Sultan’ım daim düşmektir işi

Yol yol oldu akan çeşmimin yaşı

On İki İmam’ın serçeşme başı

Ulaş yetiş pîrim İmam Hüseyin

 

PİR SULTAN ABDAL