ŞAH HÜSEYN’E 

Yıllar yılı hasretini çekerim

Yollar beni Şah Hüseyn'e götürün

Ağlar ağlar gözyaşımı dökerim

Seller beni Şah Hüseyn'e götürün

 

Yanıyor yüreğim eridi yağım

Viraneye döndü bu gençlik çağım

Yaprakları dökmüş virane bağım

Güller beni Şah Hüseyn'e götürün

 

Dayanmaz bu zulme erirdi dağlar

Özüm şaha sadık gözüm kan ağlar

Kıyameta kadar göz yaşım çağlar

Seller beni Şah Hüseyn'e götürün

 

Evveli ahirde var idi onlar

Aktı Kerbelâ’da al kızıl kanlar

Yaralı yürekler ah çeken canlar

Kullar beni Şah Hüseyn'e götürün

 

Abdal Pir Hünkar’ın bağlandı yolum

Nesli Muhammed’e nedir bu zulüm

Kalsın o divana Kerbelâ çölüm

Çöller beni Şah Hüseyn'e götürün