AĞLARHüseyn'in nohesin "Dilriş" yazanda
Müselman sehlidir ki kâfir ağlar

Kör olmuş gözlerin gan tuttu Şimr'in
Ki görsün öz elinde hançer ağlar

Hüseyn'in köyneyi Zehrâ elinde
Çeker geyha kıyâmet, mahşer ağlar

Atanda Hermele ok Kerbelâ'da
Göreydin düşman ağlar, leşker ağlar
Gucağında göreydin Ümm-ü Leylâ
Alıp na'şı Aliyy-i Ekber ağlar

Rubâb, nisgil döşünde süt görende
Aliyy-i Esğer'i, yad eyler ağlar

Başında kakül-i Ekber hevâsı
Yer ağlar, sünbül ağlar, enber ağlar

Yazanda Âl-i Tâhâ nohesin men
Kalem gördüm sızıldar, defter ağlar

Ali, şaqq-ül gamer, mihrap tilit qan
Kulak ver, mescid okşar, minber ağlar

Ali'den "Şehriyâr", sen bir işâre
Kucaklar kabri, Mâlik Eşter ağlar
 

Seyyid Muhammed Hüseyin
" Şehriyâr"1 next