MÜSLİM VE HANİ'NİN ŞEHADETİİbn-i Ziyad, Müslim'i dar-ul emarenin üstüne çıkarıp öldürmesi için Bekr b. Hamran-ı görevlendirdi. Müslim saayın  stüne çıkıncaya kadar Allah'ı zikrederek yürüyor, mağfiret diliyor ve Resulullah'a (s) selam gönderiyordu. Sarayın üstüne vardıklarında başını bedeninden ayırdılar. Onu şehid eden şahıs büyük bir korku ve panik içinde aşağı indi. İbn-i Ziyad: Ne oluyor sana? Katil: Ey emir, Müslim'i öldürdüğüm an siyah ve çirkin yüzlü biri karşımda durmuş parmaklarını  sırıyordu. Onu görünce  öylesine korktum ki şimdiye kadar hiç öyle korkmamıştım. İbn-i Ziyad: Belki de Müslim'i  öldürmekle bu korkuya kapılmışsın. Daha sonra Hani'yi getirmelerini emretti. Onu da öldürmek için İbn-i Ziyad'ın yanına götürdüler. Bu esnada Hani durmadan "Peki nerdesiniz ey Mazhec kabilesi, nerdesiniz benim yakınları ve kabilemden olanlar?" diyordu. Cellat "Başını uzat ve boynunu çek" dedi. Hani, andolsun Allah'a dedi, canımı vermekte pek de cömert sayılmam; beni öldürmenize yardım etmeyeceğim. İbn-i Ziyad'in Reşid adındaki kölesi kılıcını indirerek onu katletti. Abdullah b. Zübeyr-i Esedi Müslim ve Hani'nin mersiyesinde şu beyitleri okumuştur. (Bir görüşe göre Farazdak ve bazılarının dediğine göre de Süleyman Hanefi okumuştur bu beyitleri) "Eğer Küfe pazarında ölümün ne olduğunu bilmiyorsan, Hani ve Müslim b. Akil'e bak. O cesur yiğidin yüzü kılıçla yaralandı ve diğer yiğit ise öldürüldükten sonra sarayın üstünden atıldı. Habis İbn-i Ziyad onları tuttu ve o günün sabahı yoldan geçenlerin konusu oldular: "Görüyor musun bu naaşı, ölüm onun rengini değiştirmiş ve kanını yollara akıtmış. Öyle bir yiğitti ki o, haya eden kadınlardan daha iffetli ve her iki tarafı da bilenen kılıçlardan daha keskindi, Hani'yi İbn-i Ziyad'ın yanına götüren Esma b. Harice atına binecek rahatça dolaşacak mı? Oysa ki Mazhec ondan Hani'nin kanını alacaklıdır! Bu arada Murad kabilesi Hani'nin etrafında dolaşıyor ve birbirlerinden onu soruyorlardı. Ey Murad kabilesi, eğer kardeşiniz Hani'nin intikamını almazsanız, az para karşılığı razı olan kötü kadınlar olun daha iyi." İbn-i Ziyad Müslim b. Akil ve Hani b. Urve'nin öldürüldüğü

haberini Yezit'e iletti. Bir süre sonra mektubunun cevabı geldi. Yezit gönderdiği mektupta hizmetlerinden dolayı ona teşekkür etmiş ve eklemişti: "Duyduğuma göre Hüseyin Küfe'ye doğru geliyormuş. Fakat sen şimdiden tedbirini almalı ve muhalefet edebileceğini düşündüğün kişileri zindana atmalısın."