KAYS B. MUSAHHAR'IN ŞEHADETİİmam Hüseyin (a) Küfe'de bulunan Süleyman b. Sured-i Huzai, Musayyib b. Neciye, Rüfaet İbn-i Şeddad ve bazı  şialarına bir mektup yazarak Kays b. Musahhar-i Saydavi ile gönderdi. Kays Küfe'ye yaklaşmıştı ki İbn-i Ziyad'ın memuru Husayn b. Nümeyr onu gördü. Üstünü aramak isteyince Kays Hüseyin'in (a) mektubunu çıkarıp parça parça etti. Husayn de Kays'ı İbn-i Ziyad'ın yanına götürdü. İbn-i Ziyad: Sen kimsin? Kays: Emir'ül Müminin Ali b. Ebi Talib (a) ve oğlunun şialarındanım. İbn-i Ziyad: Mektup kimdendi ve kime götürüyordun? Kays: Mektup Hüseyin'dendi (a) ve bir grup Küfe halkına götürüyordum ama isimlarini bilmiyorum. İbn-i Ziyad sinirlenerek: Andolsun Allah'a, onların  isimlerini söylemezsen ya da minbere çıkıp Hüseyin b. Ali (a), babası ve kardeşi hakkında kötü ve küfürlü konuşmazsan seni serbest bırakmam. kılıçla parça parça ederim. Kays: Onların ismini sana söylemem, ancak minbere çıkıp Hüseyin (a) ve babası hakkında konuşurum. Daha sonra minbere çıktı. Allah'a hamd-ü sena ve Resulüne (s) salat ettikten sonra Ali b. Ebi Talip (a), Hasan (a) ve Hüseyin (a)  için rahmet ve mağfiret dileğinde bulundu, Ubeydullah b. Ziyad'a, babasına ve Beni Ümeyye zalimlerine de lanet etti. Bunları dedikten sonra da "Ey insanlar, ben Hüseyin'in (a) size  gönderdiği elçiyim. Hüseyin (a) filan yerdedir, ona gidin ve yardımda bulunun. İbn-i Ziyad bu haberi alınca, onun emriyle dar'ul emarenin üstüne çıkarılıp yere atıldı ve böylece şehid edildi. Hüseyin (a) Kays'ın şehid edildiğini duyunca ağladı ve şöyle dedi: "Allah'ım! Bize ve  şialarımıza iyi bir makam bağışla, rahmetinle bizi ve onları bir yerde topla. Çünkü sen her şeye kadirsin." İmam Hüseyin'in (a) bu mektubu Haciz menzilinden ve ya daha başka bir menzilden de gönderdiği rivayet edilmiştir.