AKILLI BİR ANNENİN KIZINA ÖĞÜTLERİKIZINA ÖĞÜTLERİ

Emâme, Avf b. Muhallem Şeybanî'nin eşidir. O, zamanının hatip kadınlarından sayılıyordu. Onun Emayas isminde bir kızı vardı. Kabilesinin reisi, kızına talip olup onunla evlendiği zaman, kızını kocasının evine uğurladığı sırada, onu önüne alıp şu nasihatlerde bulundu:

"Kızım, eğer bir kız evlenip eş sahibi olmaktan müstağni olsaydı, ondan önce baba ve annesi bundan müstağni olurlardı; böle olsaydı o zaman o dünyaya gelmezdi. Erkekler kadınlar için, kadınlar da erkekler için yaratılmışlardır. Eş olma kanunu aleme hakimdir. Yaratılış kanununa ters düşmek, insanın kendi yaratılışıyla savaşması demektir. İşte sen de bu kanun gereği evlenmiş ve şimdi eşinin evine gidiyorsun.

Kızım, büyüdüğün evi bırakıp tanımadığın bir yere gidiyorsun ve yeni bir hayat arkadaşınla yaşamak zorundasın. Şimdi eğer mutluluğunu istiyorsan, bir anne olarak edeceğim nasihatleri dinle ki yeni evinde de önceki gibi aziz ve saygın olasın.

Kızım, eşin için en iyi yardımcı ol ki o da senin en yakın arkadaşın olsun. Bu nasihatlerim senin için en güzel çeyizdir; bitmek, tükenmek bilmeyen ve kendinin, eşinin ve çocuklarının mutluluğunu temin edecek bir çeyiz!

1- Hayatında kanaatkar olmayı yeğle ve eşini bıktıracak, hayatı her ikinize de zehir edecek ve yerine getirmesinden aciz olduğu istek ve heveslerden kaçın.

2- Aranızda tam bir anlaşma ve tevafuk olursa hayatınız tatlı ve anlamlı olur. O halde mümkün mertebe her şeyde ve her yerde beraber ve anlaşarak hareket etmeye gayret edin. Bir ihtilaf ve anlaşmazlık meydana geldiğinde de sen fedakarlık göster ve eşinin sözünü dinle.

3- Göz, görmek ve burun, koklamak için yaratılmıştır. İnsan güzel manzaralardan ve güzel kokulardan zevk alır. Dolayısıyla sana nasihatim şudur, kendinin ve evinin güzel ve düzenli olmasına özen göster ki eşin sende veya evinde kötü bir manzaraya ve kötü bir kokuya şahit olmasın. Kızım olur ki kendini süsleyecek malzemeler elinde olmaz, ama Allah'ın verdiği temiz su nimeti daima elinin altındadır. Kendinde veya evinde eşini rahatsız edecek bir kirin, pisliğin ve kötü kokunun oluşmasına izin verme.

4- Kendinin, eşinin ve çocuklarının yemek ve istirahat saatlerini düzene sok. Yemekleri zamanında hazırla ki açlık onları huzursuz etmesin. Mümkündür ki ufak bir dikkatsizlik evinizden huzurun kaçmasına vesile olsun. Eşin evde huzur ve rahatını bulmazsa, evden kaçak düşer, ikinizin de huzuru bozulur.

5- Evi iyi idare et; malınızı ve ev eşyanızı iyi bir şekilde kullanmaya ve muhafaza etmeye özen göster.

6- Evinizde ve yakınlarınızda bulunan diğer fertlerin hakkına riayet et. Akıllı ve tedbirli bir kadın yakınlarını da kendi yerine kor, onların hakkını gözetir ve kimseye zulüm ve haksızlık olmasına izin vermez.1 next