İMAM HASAN (A.S)’IN SABRIAllah Teala’nın dostlarının hayatı sürekli olaylarla doludur. İmam Hasan (a.s)’ın parlak hayatı, tarihte insanların karşılaşabilecekleri en yoğun hadiselerle doludur. 48 yıldan fazla ömür yapmayan İmam (a.s), Muaviye’nin ücretlilerinin verdiği zehir sonucunda şehadete kavuştu. Ancak bu kısa ömrüne rağmen batıl taraftarlarına karşı hakkın mücadelesini vermekten asla geri durmadı. Babasının hilafet döneminde, onunla el ele vererek inhiraf ve bozgunculuk peşinde koşanlarla Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarına bizzat katıldı. Genel olarak onun adı, sıkıntı ve eziyetler kamusunda parıldamaktadır. O emri bil maruf, nehyi anil münker’i hakkıyya yerine getirerek, haksızlara ve zalimlere karşı mücadele ediyor, hakkın hükümetini kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyordu.

İmam Hasan Mücteba (a.s)’ın bizzat kendi zamanında ve şehadetinden sonra onu diğerlerinden ayıran şey büyük sabrı ve derin hilmiydi. Onun bu özellikleri kendi hayatında ve dostlarının hayatında ciddi bir etki bırakmıştı. İmam Hasan (a.s)’ın büyük sabrı herkesin diline destan olmuş, ona “Hasani hilm” diyorlardı. Bu çalışmamızda İmam (a.s)’ın yüksek hilmini, hilminin boyutunu ve İmam Hasan (a.s)’ın hayatında ışıldayan parlak neticelerini göz önüne sermeye çalışacağız.

Hilmin Asaleti

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de, tevhid mücadelesinin kahramanı Hz. İbrahim (a.s)’ı şu sözlerle övmektedir: “Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı.”[1]

Saffat Serisinin 101. Ayetinde Allah Teala şöyle buyurur: “Biz ona hilm sahibi bir erkek çocuk müjdeledik”

Bu çocuktan kasıt Hz. İsmail (a.s)’dır. İbrahim (a.s) Allah Teala’dan salih bir evlat istemişti. Allah Teala duasını kabul edip hilmin en yüksek hasletine sahip evlatla onu müjdelemişti. Hz. İsmail (a.s) kurban olayıyla, hilm, istikamet, ve büyük sabrını güzel bir şekilde ortaya koydu.

“Hilm” kelimesi Kur’an-ı Kerimde 15 yerde zikredilmiştir. Bunlardan 11 yerde Allah Teala’nın sıfatı olarak geçmekte, iki yerde Hz. İbrahim (a.s)’ın vasfı olarak, bir yerde Hz. İsmail (a.s)’ın vasfı olarak, diğer bir yerde ise Hz. Şuayb (a.s)’ın vasfı olarak zikredilmektedir.

Bununla birlikte “Hilm” İslami ve ahlaki değerlerden olup peygamberler gibi seçkin insanların sahip olduğu üstün özelliklerdendir. Hilm sıfatına sahip insanlar ise ilahi sıfatlardan birinin tecelligahı konumundadırlar.

Hadis kitaplarında, Hz. Peygamber (s.a.a)’ın ve İmamların (a.s) değerli hilimleri hakkında çok sayıda rivayet zikredilmiştir. Bu rivayetlerden birkaçını nakledelim:

Emir’el-Mü’minin Hz. Ali (a.s) bu konuda şöyle buyurur: “İlmin kemale ermesi hilmle mümkün olur”[2]

Ayrıca şöyle buyurmaktadır: “Yeterli akla sahip olanlar, gerekli hilme de sahiptirler”[3]1 2 3 4 next