Allah'ım, benim varlık dünyasının tezahürlerindeki temaşam ve geçişim, beni senin dergahını ziyaret etme maksadımdan uzaklaştırıyor. Sana doğru ilerleme vazifemi yerine getirme konusunda bana yardım et.Gönül tıpkı pergel gibi her yanı dolaşıyor

Ancak o daire içinde ayak sabitlenmiş duruyor.

Varlık dünyası, bizim onu tanımamıza hazır bekli-yor.

Bizim tanıma araçlarımız nedir? Bizim tanımamızın vesilesi, içimizdeki ve dışımızdaki duyu organları ve fenomenleri onların yardımıyla titiz ve açık bir şekilde tanımamıza yardımcı olan araçlardan başka bir şey midir?. Acaba bu vesileler ve araçlar, gerçekleri güvenilir bir şekilde bizim için anlaşılır kılabilir mi?

Elbette hayır, bizim duyu gözlüğümüz ve kullandığımız araçlar, kendilerinde olan renkleri varlık dünyasına ait fenomenlere ve olaylara verir öyle algılarlar. İşte biz böyle araçlarla ve bu gözlükten bakıyoruz ve varlık dünyasının hakikatlerini olduğu gibi anladığımızı sanıyoruz. Şimdiye kadar varlık dünyasının hakikatlerinin sınırını ve "ben"i müşahhas hâle getirememiş olan ben, dünyayı ve "ben"i ve onun maveraî hüviyetini kavradığımı nasıl iddia edebilirim?

Ayrıca bir yandan maddiyat dünyasının karanlığı, tezahürlerin ihtilafı, keyfiyetlerin ve kemiyetlerin egemenliği ve daima akan kevn ve fesat ırmağındaki bu varlıkların yayılışı, diğer yandan da o yüce varlığın beri ve münezzeh oluşu ve onun bu varlıklara yakınlığı ve le-tafeti, en yakın mesafeleri, en uzak mesafeler hâline getirmektedir.

Bu karanlık gecede maksadımı kaybettim,

Bir köşeden doğuver eyle beni hidayet.

Hangi yöne gittiysem şaşkınlığım çoğaldı,

Kaçınmalı yollardan ve aldatandan nihayet.

Ah Allah'ım! Seni görmek için dağlara bakıyorum; onların maddî çekişi, tıpkı demir bir duvar gibi ruhumun letafetini ve isteklerimin azametini haşinlikle kar-şılıyor ve tekrar onu geri döndürüyor.

Dağlar kendi çizgileri içinde bize yalnızca asırların tortusunu ve geçmiş çağları gösterebilir. Onların göğe baş kaldırmışlıkları sahip oldukları kemiyete dair büyüklüğü hatırlatabilir ancak.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next