TEVHİDÖNSÖZ

Bu eserde Ehl-i Beyt mektebinin inanç esasları olan, Tevhid, Adalet, Nübüvvet, İmamet ve Mead konuları özet olarak delilleriyle birlikte incelenmiştir.

Belki de bazıları "böyle bir eserin yazılmasına ne gerek vardı?" diye düşünebilirler.

Ancak açıktır ki, her inancın varlığının devam etmesi, onun bilimsel olarak açıklanmasını zorunlu kıldığı gibi, belli bir inanca sahip olan insanların, o inancı doğru bir şekilde öğrenmeleri, onların en tabii hakkıdır. Bu da, o inancın içeriğini ortaya koyan, bizzat o inanca sahip olan kimseler tarafından kaleme alınan yazılı eserler olmadan imkansız olduğuna göre, bu tür eserlerin yazılmasının ne kadar elzem olduğu ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan Türkiye'mizde yirmi milyonu aşkın Ehl-i Beyt mektebi mensubu bulunduğu halde, bu mektebin inanç esaslarını ortaya koyan pek az yazılı eser bulunmaktadır. Bulunan yazılı eserlerin de birçok yönden eksik olduklarını görmekteyiz. Onların birçoğu ehliyetsiz kişiler tarafından kaleme alınmıştır ki, bu tür eserlerde birtakım ne Ehl-i Beyt'in siyer ve ahlakından, ne de buyruklarından haberi olan bazı dünya düşkünü insanların uydurukları ve hayal mahsulü hurafe inançlar, Ehl-i Beyt inançları olarak sunulmuştur. Oysa Ehl-i Beyt inancını, ancak Ehl-i Beyt'in kendisinden ve Kur'an-ı Azim-üş Şan'dan almak mümkündür. Bu hususta bazı ehliyetli kişilerin yazmış oldukları eserlere gelince; onların da, ya Ehl-i Beyt inançlarının dayanaklarına işaret etmediklerini, ya da bu açıdan yetersiz kaldıklarını görmekteyiz. Bu ise, bu inancı paylaşanlar arasında büyük bir boşluğa sebebiyet vermektedir.

Bu nedenler, Ehl-i Beyt mektebinin inanç esaslarını delilleriyle ortaya koyan eserlerin kaleme alınmasını zorunlu kılmaktadır. İşte biz de bu nedenle böyle bir eseri kaleme almayı kendimize bir görev bildik.

Maksadımız, sadece kendi inançlarımızı delilleriyle ortaya koymaktır. Yoksa, asla bizimle aynı inancı paylaşmayan kardeşlerimizle çatışmak gibi düşük bir hedefi amaçlamadık, amaçlamayız da.

Bu eseri mütalâa eden, bizimle aynı inancı paylaşan veya paylaşmayan bütün kardeşlerimizden gördükleri hatalar hususunda, tam bir bilimsel metanetle bizleri uyarmalarını saygılarımla arz ederim.

Allah'ım! Sen bizi, sözü dinleyip de en güzeline tabi olan kimselerden eyle.

Bu naçiz eseri zamanın ilahi hücceti efendimiz Hz. İmam Mehdi (a.s)'a ithaf ediyorum.                                                                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 next