Namazdan Sonra Okunan Dua ve ZikirlerNamazdan Sonra Okunan Dua ve Zikirler

İnsanın namazdan sonra bir süre Allah'ı zikretmesi, dua ve Kur'ân okuması müstehaptır. Duayı Arapça okumak şart değildir. Bütün namazlardan sonra okunacak zikirlerin en iyisi Peygamber efendimizin (s.a.a), kızı Hz. Fatıma'ya (s.a) öğrettiği ve "Hz. Fatıma'nın tesbihatı" diye bilinen şu zikirlerdir:

Ellah-u Ekber (34 defa).

Elhamdulillah (33 defa).

Subhanellah (33 defa).

Ve yine namazdan sonra şükür secdesi yapmak, yani Allah'ın nimetlerine şükretmek niyetiyle secdeye giderek yüz defa veya üç defa ya da bir defa "şükren lillah" (Allah'a şükürler olsun) demek de müstehaptır.

Namazlardan Sonra Okunan Bazı Dualar:

Birinci Dua:

"Reżîtu billahi rabben ve bi'l-İslâmi dînen ve bi-Muhemmedin ŝallallahu ‘eleyhi ve Âlihi nebiyyen ve bi-‘Eliyyin imamen ve bi'l-Haseni ve'l-Huseyni ve ‘Eliyyin ve Muhammedin ve Ca‘'ferin ve Musa ve ‘Eliyyin ve Muhammedin ve ‘Eliyyin ve'l-Haseni ve'l-Helef'iŝ-ŝâlihi ‘eleyhim'us-selâm eimmeten ve sâdeten ve ķadeten. Bihim etevellâ ve min e‘'dâihim eteberreu.

Ellahumme innî es'eluk'el-‘efve ve'l-‘âfiyete ve'l-mu‘âfâte fi'd-dunya ve'l-ahire."

Anlamı: Razı oldum Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, peygamber olarak Muhammed'e -Allah'ın selamı onun ve Ehlibeyti'nin üzerine olsun- imam olarak Ali'ye, -diğer- imamlar, efendiler ve önderler olarak Hasan'a, Hüseyin'e, Ali'ye Muhammed'e, Cafer'e, Musa'ya, Ali'ye, Muhammed'e, Ali'ye, Hasan'a ve salih halefe -Allah'ın selamı onların üzerine olsun-. Onları seviyorum, onların düşmanlarından uzaklığımı ilan ediyorum.

Allah'ım! Ben senden af, bağışlanma, dünya ve ahirette afiyet ve sürçmelerden güvencede olmayı diliyorum.

İkinci Dua

"Ellahumme inne meğfireteke ercâ min ‘emelî ve inne rehmeteke evse‘u min zenbî.1 2 3 4 5 6 7 8 9 next