AİLE AHLAKI 

1. Ders
 

Yeni evlenen genç bir erkek ve genç bir kız, yeni bir hayatın başlangıcında olup, kendilerini yeni bir okyanusa atmaya hazırlanmaktadırlar. Okyanusun fırtınalı sularında kendilerini koruyabilmeleri için denizde yaşayan kuşlar ve balıklar gibi zeki olmaları gerekir. Eğer büyük denizlerde yaşamasını başaramıyorlarsa kısa sürecek olan zorlu bir yaşamdan sonra girdaplarda boğularak yeni yaşamlarına son vereceklerdir.

Beşerin mutluluğunu sağlamak ve ona yol göstermek için gelen mukaddes İslam dini, insanın yaşamının tüm yönlerini hayatın her aşamasında dikkate almıştır. Toplumun asıl unsurlarını oluşturan ve geleceğin anne babaları olan genç eşleri tehlikelerle dolu olan evlilik vadisinde başıboş bırakmamış; onların elinden tutarak adım adım önderlik etmiş ve ortak hayatta sürekli karşılaşılan fırtına ve girdapların tehlikesinden korunmalarının yolunu öğretmiştir.

Biz yukarıdaki hedef doğrultusunda Kur'an, Nehc'ül-Belağa, Bihar'ul-Envar gibi temel kaynaklarımız ışığında eşler arasındaki ilişkileri dersler halinde ele alıp inceleyerek siz kardeşlerimize sunmaya çalışacağız.

Yaklaşık yetmiş dersten oluşan bu makalemizin en önemlileri şu beş konuyu içermektedir:

1- Eşler arasında sevgi ve muhabbeti meydana getiren faktörler.

2- Anlaşmazlıklara yol açan sebepler ve onları ortadan kaldırma yöntemi.

3- İslam'a göre kadının ailedeki yeri.

4- Hicap konusu ve kadının sınırlandırılması hakkında İslam'ın görüşü.

5- Cinsel istekler konusunun açıklanması, haram ve caiz sınırlarının belirlenmesi. Bunların yanı sıra evlilik müessesinde önemli rolü olan diğer farklı birçok konu da yer almaktadır.1 2 3 4 5 6 7 8 9 next