İslam'da BEDA 

"Bedâ"nın  Lügat ve Akidevî Anlamı

"Bedâ"nın lügat manası

Lügütta bedâ  kelimesinin  iki  anlamı vardır:

a) "Tamamen belli oldu"

b) "Kararın değişmesi, yeni bir karar almak"

İslam Akâidi Ulemasında "Bedâ"

İslam akaidi alimleri "Bedâ" kelimesini şu anlamda kullanırlar:  Kullardan saklı olanın, Allah Tealâ indinde tamamen belli ve aşikar hale gelmesi.

Kimi de,bedâ kelimesini "Allah Tealâ'nın görüş ve rey değiştirmesi ve yeni bir karara varması" şeklinde tamamen yanlış ve batıl bir manada yorumlamıştır ki Allah Tealâ bundan elbette ki münezzehtir.

Kur'an-ı Kerim'de Bedâ

a) Allah Teala Râ'd Suresi, 7 ve27'de şöyle buyurmaktadır:"Küfre sapanlar derler ki Ona Rabbinden bir ayet -mucize- indirilseydi ya..." Ardından,aynı surenin 38-40. ayetlerinde buna  açıklama getirmekte ve şöyle buyurmaktadır:"...Allah'ın izni olmaksızın hiçbir peygamber herhangi bir ayeti -mucizeyi- getirmek,olacak iş değildi.Her zamanın belli bir kitabı vardır." ve:"...Allah Tealâ istediğini ortadan kaldırır,istediğini de bırakır, Kitab'ın aslı da 0'nun katındadır." ve "Onlara-azab olarak- vaadettiklerimizden bir kısmını sana göstersek de, senin hayayatına son versek de, sana düşen yalnızca tebliğdir ve sorgulama da bize aittir"

Ayetlerin Açıklaması1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next