PEYGAMBERLERİN MASUMLUĞU"Hani, Rabb'i, İbrahim'i bir takım kelimelerle sınadı, o da bunları tam olarak yerine getirmişti o zaman Allah, İbrahim'e- şüphesiz seni insanlara imam kılacağım, demişti; İbrahim: Ya soyumdan olanlar? deyince, Allah, zalimler benim ahdime erişemez! demişti"

(Bakara, 124).

Allah Teala şöyle buyurmaktadır:

"... Bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz aranızda Allah ve Resulü'nü hakem edinin..."

(Nisa/59)

Allah’ın Yeryüzündeki Halifelerine Şeytan Tesir ve Hükmedemez

Allah Teala Hicr Suresi'nde, Şeytanın ihlaslı kılınmış kullara karşı hiçbir etki gücü bulunmadığını buyurmakta ve aynı surede Allah Teala'yla İblis arasında meâlen şöyle bir konuşma geçmektedir:

Şeytan: -Rabbim! Beni kendi katından sürüp çıkardığın için onların -insanların- çirkinlik ve kötülüklerini kendilerine iyi ve güzelmiş gibi göstereceğim ve ihlas sahibi olanlardan başka bütün kullarını saptıracağım.

Allah Teala: -Sana uyarak yoldan çıkanlardan başka, kullarımdan hiç kimseyi etkileyemezsin sen! -Hıcr, 39-40 ve 42-

Aynı şekilde Hz.Yusuf'la (a.s) Züleyha arasında geçen hadisede de Allah Teala, ihlaslı kullarını şeytanın vesveselerinden nasıl koruduğunu anlatmakta ve şöyle buyurmaktadır:

"Züleyha Yusuf'a niyetlendi, eğer Rabbi'nin burhanını görmüş olmasaydı Yusuf da ona yönelecekti. Biz Yusuf'tan kötülük ve çirkinliği giderdik, çünkü o bizim ihlaslı kılınmış kullarımızdandı" -Yusuf, 24-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next