Hacı Aga Rıza Hamedani (Ö. H. 1322) 

“Her haliyle şartları haiz bir fakihin İmam-ı Zaman (a.s) tarafından niyabet makamına atandığı çok açıktır. Bu konuyu Şii fakihlerin sözü de açıkça teyit etmektedir. Sözlerinin zahirinden de anlaşıldığı üzere bu fakihler, şartları haiz bir fakihin fıkhın tüm bablarında İmam’ın (a.s) naibi olduğu konusunu, kesin hususlardan saymışlardır. Hatta bazıları fakihin genel niyabet ilkesinin delilini icma saymışlardır.”[1]


[1] Hacı Aga Rıza Hamedani, Misbah’ul Fakih, Kitab’ul Hums, s. 160 - 161