YÜCE ALLAH’IN KÂİNATTAKİ (ÂFÂKÎ) NİŞÂNELERİ. Ders

 

(2. Bölüm)

 

Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Şüphesiz, müminler için göklerde ve yerde -Allah’ın varlığına işaret eden- birçok ayetler -nişaneler- vardır”[1].“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde temiz akıl sahipleri için gerçekten nişaneler vardır[2].

“Resulleri onlara dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah’tan şüpheniz mi var?”[3]

Göklerin Yaradılışına Bakmak

Âl-i İmran Suresi’nin 190. ayetinin tefsiriyle ilgili ünlü bir rivayette şöyle geçer: Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) bir gece kısa bir uykudan sonra uyanıp abdest aldı ve namaza durdu. Namazda o kadar ağladı ki elbisesinin ön kısmı ıslandı. Secdeye vardığında da uzun uzun ağladı, secdeye vardığı yer, hazretin (s.a.a) mübarek gözyaşlarıyla ıslandı. Hazretin (s.a.a) bu mahzun hali sabaha kadar sürdü, sabah vakti hazretin (s.a.a) müezzini Bilal onu bu halde görünce “Ya Resulullah!”dedi, “Siz Yüce Allah’ın lütuf ve merhametine muhatapsınız, bu ağlamanız neden?” Hazret (s.a.a) “Ya Bilal” buyurdu, “Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Nasıl ağlamayayım ki; bu gece fevkalade sarsıcı ayetler nazil oldu bana!” Ardından, Âl-i İmran Suresi’nin 110. ayetini, sonra da onu izleyen diğer 4 ayeti tilavet edip şöyle buyurdu: “Bunları okuyup da düşünmeyenlerin vay haline!”[4]

Uzay üzerine yapılan bir incelemede ilk dikkat çeken nokta, uzayın inanılmaz genişliğidir. Ay ışığından eser olmadığı bir gece gökyüzüne dikkatle bakılacak olursa ufuk boyunca kavis şeklinde uzanan ve yeryüzünde akan bir nehrin rengini andıran samanyolunu görebilmek mümkün olacaktır.

Samanyollarında, sayısız yıldızlarla gezegenler vardır. İçinde yaşadığımız güneş sistemini de kapsayan samanyolunun çapı 100.000 ışık yılıdır!! Yani bu samanyolunun bir noktasından, saniyede 300.000 km hızla hareket edilecek olursa, tam bir tur atıp aynı noktaya ulaşıncaya kadar tam 100.000 yıl geçecektir! Şu anda inanılmaz bir hızla bu samanyolunun etrafında dönmekte olan güneşin, bu turunu sadece bir kez tamamlayabilmesi 250 milyon yıl sürecektir[5]! Daha önce de belirttiğimiz gibi uzay araştırmalarına göre kainatta en az 1 milyar Samanyolu bulunmaktadır ki sadece bizim yaşadığımız samanyolunda yüz milyar yıldız vardır!..[6]

Evet, Yüce Allah’ın muazzam ayet ve nişanelerinden biri de gökleri yaratmasıdır. Kur’an-ı Kerim de bu fevkalâde olayı özel bir görkemle anlatır ve tekil ya da çoğul şekilde gök terimi Kur’an’da tam 313 kez geçer! Birçok ayette, insanların bilgi ve bilincinin artması için göklerin yaradılışı üzerinde düşünüp tefekkür etmeleri buyrulmaktadır.

Kâf Suresi’nin 6. ayeti şöyle buyuruyor: “Üzerlerindeki şu gökyüzüne bakmazlar mı? Onu nasıl inşa edip yıldızlarla nasıl süslediğimizi ve onda bir tek çatlak bile bulunmadığını görmezler mi?”

Rivayetlerde; sabaha doğru, özellikle teheccüd namazına kalkıldığı sırada önce gökyüzünü seyredip Âl-i İmran Suresi’nin son ayetlerinin okunması tavsiye edilmiştir.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next