UYARILARDavetçiye Uyarılar

1) Dünya ve Üstünlük İsteminden Sakınmak

Dünya istemi ve maddiyata boğulmuş olan bir davetçi, halka, ey insanlar, dünyanın kulu olmayınız, dünya bir araçtır, o bir kalma yeri değildir ve Allah’ı dünyaya satmayınız, diye söyleyebilir mi?

Acaba halk demeyecek midir ki:

“Siz, insanlığa iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz.”[1]

Ancak kalplerinde dünya sevgisi olmayan kimseler, halkı dünya isteminden sakındırabilirler;

“Böylelikle kendi ihtişamlı-süsü içinde (Karun) kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını istemekte olanlar: “Ah keşke, Karun’a verilenin bir benzeri bizim de olsaydı. Gerçekten o, büyük bir pay sahibidir” dediler. Kendilerine ilim verilenler ise “Yazıklar olsun size, Allah’ın sevabı, iman eden ve salih amellerde bulunan kimse için daha hayırlıdır” dediler.”[2]

Davetçi, üstünlük isteminden kaçınmalıdır, zira Allah, ahiret yurdunu; yani ebedi olan cenneti büyüklenmeyen ve yeryüzünde asilik ve bozgunculuk yapmayan kimselere mahsus kılmıştır:

“İşte ahiret yurdu; biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir.”[3]

Üstünlük istemi olan bir insan, başkalarına bir değer vermez, egoist ve bencil olur ve “iş konusunda onlarla müşavere et”[4] diye buyuran Allah’ın emrinin tersine insanları önemsemez.

2) İlimsiz ve Amelsiz Sözden Sakınmak

Davetçinin konuşma zorunluluğu oldukça açıktır. Ancak her söz güzel değildir. Davetçi söz söylerken şunlara dikkat etmelidir:

1- Söz güzel olmalı, ancak muhtevasız olmamalıdır;1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next