TEBLİĞİN USULÜ 

Kalem Ve Konuşma Usulü

1) Allah’ın Adıyla Başlamak

Her işte gerçek etken Allah’tır ve her harekette başarı, tam olarak O’nun isteğine bağlıdır, o halde söze Allah’ın adıyla başlanmalıdır. Böylece söz, ilahi destek bulacak ve halkta olumlu bir tesir bırakacaktır.

Hz. Peygamber (s.a.a)’in Allah’tan aldığı ilk emir, mesajına ve sözüne Allah’ın adıyla başlaması idi.

“Yaratan Rabbin adıyla oku.”[1]

İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki:

“Peygamber her zaman Allah ın adını söyler ve onu yüksek sesle dile getirirdi.”[2]

Hz. Peygamber (s.a.a)’in ve masum imamlar (a.s)’ın mektupları da Allah ın adıyla başlardı.

Hz. Süleyman (a.s), Sebe melikesi “Belkıs”ı bir olan Allah’a tapmaya davet etmek için, kendisine Hudhud aracılığıyla Allah’ın adıyla başlayan bir mektup yolladı.

“Gerçek şu ki bu, Süleyman’dandır.ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla(başlamakta)dır.”[3]

Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın adıyla başlamayan her önemli iş, iyi neticeye ulaşmayacaktır.”[4]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 next