TEBLİĞ YÖNTEMLERİ 

1) İlahi Rahmet ve Nimetlerin Hatırlanması

Tebliğ, halkın davetçiyi ilmi, takvası, temizliği ve ahlakı sebebiyle kabul etmesine ek olarak Allah’ı da sevmeleri ve böylece davetçinin verdiği emirlere O’na olan aşk nedeniyle uymaları durumunda etkilidir.

Bu sevginin yaratılması için, Allah’ın nimetlerinin büyüklüğü halka hatırlatılmalıdır. Bazen sağlık, hayat, ilim ve iman nimeti gibi genel nimetler ve bazen de göz, dudak ve ağız gibi cüz’i nimetler söylenmelidir.

Allah’ın aşkının halkın kalbinde dirilmesi ve O’nun emirlerini içtenlikle kabul etmeleri için, Kur’an-ı Kerim, yüzlerce ayette ilahi nimetleri saymıştır;

“Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki sakınasınız. O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızk çıkardı. Öyleyse (bütün bunları) bile bile Allah'a eşler koşmayın.”[1]

Kur’an’da zikredilmiş nimetlerin numunelerine dikkat ediniz:

·        İstiklal Ve Özgürlük Nimeti

“Hatırlayın; hani sizler sayıca azdınız ve yeryüzünde zayıf bırakılmıştınız, insanların sizi kapıp-yakalamasından korkuyordunuz. İşte O, sizi (yerleşik kılıp) barındırandı, sizi yardımıyla destekledi ve size temiz şeylerden rızklar verdi. Ki şükredesiniz.”[2]

·        Düşmanı Yenme Nimeti

“Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik.”[3]

·        Rızk ve Azık Nimeti

“Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka yaratıcı var mı?”[4]

·        Vahdet Nimeti

“Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı.”[5]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 next