DAVETÇİNİN ÖZELLİKLERİ1- Bilinç

Davetçi, ancak hem kendisinin bilinçli olması ve hem de bilinç esasınca halkı dine davet etmesi durumunda insanların hidayetine vesile olabilir.

“De ki: Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim; ben ve bana uyanlar da.”[1]

Hz. Musa (a.s)’ı eğitme yükümlülüğünü taşıyan Hz. Hızır (a.s), Allah tarafından eğitilmiş ve bilinçlendirilmiş idi;

“Tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular.”[2]

Öyle ki yüce Allah bilgisiz ve bilinçsiz insanlara uymayı yasaklamıştır.

“Bilmeyenlerin heva (istek ve tutku) larına uyma.”[3]

Hz. Ali (a.s) buyuruyor ki:

Bilgi ve bilinç ile konuşun; bilgisiz sözde bir hayır yoktur.[4]

Hz. Ali (a.s) bir başka yerde de şöyle buyuruyor:

“Bilmediğin şeyi söyleme, zira bu surette senin doğru sözlerin de yargılanır ve halk senin bütün sözlerine kuşkuyla bakar.”[5]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 next