2- Kur'an-ı Kerim Nübüvvet Senedidir 

Kur'an-ı Kerim, bir çok yerde, Allah kelamı olduğunu tasrih ediyor. Yani aynı kelimelerle Allah indinden sâdır olmuş ve Resul-ü Ekrem de onu aynı kelimelerle almış ve açıklamıştır.

Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bir kelamı olup, beşeri bir kelam olmadığının ispatı için, defalarca Kur'an'ın Allah tarafından indirildiğine inanmayanları onun Sureleri gibi bir Sure getirmeye çağırarak inkarcılara meydan okumuştur. Kuran-ı Kerim kendisinin, her yönden bir mucize olduğunu ve beşer gücünün dışında olduğunu vurgulamıştır.

Nitekim şöyle deniyor:

"Yoksa onu kendisi uyduruyor mu diyorlar? Hayır, inanmamışlardır onlar. Artık buna benzer bir söz getirin meydana sözünüz doğruysa."[1]

Ve yine şöyle buyuruyor:

"Deki; insanlar ve cinler, bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya gelseler, bir benzerini getiremezler. Hatta bir kısmı bir kısmına yardım etse bile."[2]

Ve buyuruyor:

"Yoksa (senin için) 'onu uydurdu' diyorlar, öylemi? De ki: 'Öyleyse onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın."[3]

Ve şöyle buyurmaktadır:1 2 next