19- Araştırmanın SonucuGeçen bölümden eldi edilen sonuç şundan ibarettir:

Kur’an’ın gerçek tefsiri, ayetlerde tedebbür etmek (derince düşünmek) ve bir ayetin açıklanması için ilgili diğer ayetlerden yararlanmakla elde edilen tefsirdir. Başka bir ifadeyle Kur’an ayetlerinin tefsirinde altta açıklanacak üç yöntem mevcuttur:

1- Belli bir ayeti yalnızca ele alıp ilmi ve gayri ilmi mukaddimelere ve kendi fikri gücümüze başvurarak onu tefsir etmek.

2- Belli bir ayeti o ayetle ilgili olarak masum’dan gelen bir hadise dayanarak tefsir etmek.

3- Bir ayeti onda tedebbür etmek ve ilgili bütün ayetlere müracaat ederek toplamından bir anlam çıkarmaya çalışmak ve mümkün olduğunda hadiselerden de yararlanmak suretiyle tefsir etmek.

İşte bu üçüncü yolun, geçen bölümde doğruluğunu ispatladık. Bu yönteme peygamberin ve Ehl-i Beyt’in öğretisinde de deyinilmiştir. Peygamber (s.a.a) buyuruyor ki:

“Kur’an’ın ayetleri birbirini tasdik edecek şekilde nazil olmuştur.”

Ve Hz. Emir-ül Mü’minin Ali (s.a.a) de buyuruyor ki:

“Kur’an’ın ayetleri birbirini açıklıyor ve birbirine şahadet ediyor.”

Yukarıdaki açıklamadan anlaşıldığı gibi bu yöntem, “Kim, Kur’an’ı kendi görüşüne uydurarak tefsir ederse, ateşte kendi yerini hazırlamaktadır.” diye buyuran meşhur nebevi hadiste nehyedilen yönteme dahil değildir. Çünkü bu yöntemde Kur’an, Kur’an’la tefsir ediliyor, kişilerin görüşleriyle değil.1 2 3 next