Suca KARAKUŞBakara            Suresi

Medine’de nazil olmuştur. 286 ayettir.  

Bakara Suresinin İçeriği

Kur’an-ı Mecid’in en uzun suresi olan ve 286 ayeti bulunan Bakara suresi, şüphesiz bir yerde bir defada nazil olmamıştır. Farklı zamanlarda ve İslam toplumunun çeşitli ihtiyaçları üzere Medine’de nazil olmuştur. Bu surenin, İslami inançların temelleri; ilmi, ibadi, toplumsal, siyasi ve iktisadi birçok meseleler açısından kapsamlılığı şüphesiz inkar edilemez. Genel anlamda bazı farklı konuları şunlardan ibarettir:

1- Tevhid ve özellikle de yaratılışın sırlarını inceleme yolu ile Allah-u Teala’nın tanıtımı.

2- Özellikle de İbrahim’in (Allah’ın selamı üzerine  olsun) kıssası, kuşların dirilişi, İsrail Oğulları’nın peygamberi Uzeyr’in hikayesi gibi canlı ve hissedilir örnekler ile betimlenen ahiret ve ölümden sonraki hayat…

3- Kur’an-ı Kerim’in nüktesi ve bu semavi kitabın önemi.

4- Yahudiler ve münafıkların durumu, İslam ve Kur’an-ı Kerim karşısındaki tutumları ve bozgunculukları.

5- Peygamberlerin, özellikle de İbrahim ve Musa’nın (Allah’ın selamı hepsinin üzerine olsun) hayatı.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 next