Hadis 53- İnsanlarla İlişki Kurmak

Takva sahipleri, Allah-u Teala ile sürekli irtibatlarının yanı sıra, yakın ve kesintisiz bir ilişki içerisindedirler. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim onların üçüncü özelliğini şöyle beyan etmektedir:

“...Kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince infak ederler.”

Kur’an, “mallarından infak ederler” dememektedir. Aksine Kur’an-ı Kerim şöyle buyuruyor:  “Kendilerine verdiğimiz  rızıktan”

Böylece bu ayet, infak meselesini bütün maddi ve manevi ihsanları kapsayacak şekilde genelleştirmektedir.

Dolayısıyla takva sahipleri, sadece mallarından değil, ilim, akıl, bilgi, cismani güçler ve toplumsal konumlarından ve özetle insanların ihtiyaç duyduğu bütün sermayelerinden de infakta bulunanlardır. Onlar infakta bulununca da hiçbir mükafat beklentisi içinde değillerdir. Başka bir nükte de şudur; infak yaratılış alemine, özellikle de her canlı varlığın beden iklimine hakim olan genel bir kanundur. İnsanın kalbi sadece kendisi için çalışmamaktadır.  Aksine, sahip olduğu her şeyi, bütün hücrelere tek tek infak etmektedir. Beyin, akciğer ve beden sistemindeki diğer organlar da sahip oldukları her şeyden sürekli infakta bulunmaktadırlar. Usulen sosyal hayat; infak olmaksızın, hiç bir anlam ifade etmemektedir.

İnsanlarla irtibat; gerçekte, Allah-u Teala ile irtibat ve ilişki içinde olmaktır. Allah-u Teala’ya ulaşmış ve “rızıklandırdığımız şeylerden” hükmünce bütün rızıkları ve ihsanları Allah-u Teala’dan bilmiş bir insan; Allah-u Teala yolunda yapacağı infak ve ihsanlardan asla rahatsız olmaz; aksine mutlu olur. Zira neticede; Allah-u Teala’nın malını, Allah-u Teala’nın kullarına vermiş olmaktadır.

Bununla maddi ve manevi mükafatlar elde etmektedir. Bu düşünce tarzı insanın ruhunu cimrilik ve haset kötülüğünden temizlemektedir. Tabii ayıklanma/seleksiyon kanununun hakim olduğu kainatı “yardımlaşma dünyası” haline getirmektedir. Herkesin kendisini borçlu bildiği dünyada; insan, sahip olduğu nimetleri diğer muhtaçlara ihsan eder, güneş ışığı gibi aydınlatır ve hiç kimseden bir karşılık beklemez.

İmam Sadık (Allah’ın selamı üzerine  olsun) “kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler.” ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: “Yani kendilerine verdiğimiz ilim ve bilgileri yayarlar, ihtiyacı olanlara öğretirler.”[1]1 2 3 4 5 next