İSLAM'DA SÜS VE GÜZELLİK
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 103

İnsan oğlu fıtri olarak süs ve süslenmeyi güzelliği sevmektedir. Güzel manzaraları, tabiatın güzelliklerini, güzel sözü, güzel sesi, güzel elbiseyi sevmekte ve onlardan hoşlanmaktadır. Gençlik çağında insanlar bu hissi daha çok hisseder ve daha kabarık olur. Yüce dinimiz İslam da insanın yaratılışında koyulan bu hisse diğer fıtri şeylerde olduğu gibi hiçbir zaman karşı çıkmamış, aksine ona teşvik bile etmiştir. Ancak İslam insanın bu ihtiyacına da belli bir çerçeve içerisinde cevap ve cevaz vermeye ve kontrollü  tutmaya çalışmıştır.

Biz Kur'an ve ayetleri ve Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyti'nin hadislerine dayanarak  bu mevzuu biraz açmak istiyoruz.

Araf suresinin 31. ve 32. Ayetlerinde  şöyle buyurmaktadır: "Ey Adem oğulları, her mescit yanında ziynetlerinizi kendinize alın; mescitlere gittiğimizde süslenin yiyin için ve israf etmeyin."

Ey Resulüm, de ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya malı için iman edenler içindir kıyamet günü ise sadece onlar içindir.  Bilen bir topluluk için ayetleri birer bir er açıklarız."

Görüldüğü gibi Kur'an'ın tavsiye ve buyrukları bu gün bir çok Müslümanın düşündüğünün tam tersinedir. Bir çoklarımız bir kimsenin giyim kuşamına, tertip düzenine ehemmiyet verdiğini gördüğümüzde onun daha çok takvalı, zühd ehli olduğunu zannediyoruz. Halbuki böyle değildir. İman gereklerinden birisi ve fıtratın istediği şey temizliğe, tertip düzene ehemmiyet vermektir. Özellikle toplum içerisinde ve müminler arasında bu çok önemlidir. Evet bir mu'min, hareketleri, davranışları tertip düzeni ve temizliği mazbut bir Müslüman görüntüsü vermelidir ve insanları İslam'dan ürkütmemelidir. Asıl takva ve zühd dünya malına dünya ziynetlerine düşkün ve esir olmamaktır. Yani bu tür şeyler onu şer'i vazifelerini yerine getirmekten alıkoymamalıdır. Bunun dışında insanın bir vazifesi de insanların önemsediği ve İslam'ın da te'yid ettiği şeylere önem vermelidir. Temizlik, tertip ve düzen, helalinden geçimini sağlama, insanlara yardımcı olma, toplumsal yardımlaşma vs...

Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Allah güzeldir, güzelliği sever. Allah kendi nimetini kulunda görmeyi sever; pislik ve kötülüğü sevmez." (Kenz-ül Ummal, Hadis:17166)

İmam Sadık (a .s): "Hiç şüphesiz Allah süslenmeyi ve güzelliği sever, pislik ve çirkinliği sevmez. Evet Allah bir kuluna bir nimet verdiği zaman onun eserini onda görmek ister." Bu nasıl olur diye sorduklarında şöyle buyurur: "Elbisesini temiz tutmak, güzel koku kullanmak, evini güzelleştirmek, avlusunu bile süpürüp temiz tutmak ile olur. Hatta güneş batmadan önce lambayı yakmak fakirliği giderir, rızkı artırır."

İmam Sadık (a .s): "Bir gün Peygamber (s.a.a) saçı başı dağınık, elbisesi kirli, kötü halli bir adamı gördüğünde şöyle buyurdu:

"Allah'ın nimetlerinden yararlanıp durumunuzu güzelleştirmek ve nimeti açığa vurmak da dinin bir parçasıdır."

İmam Sadık (a.s): "Güzel giyin ve süslen; zira Allah güzeldir ve güzelliği sever; fakat bunların helalinden olmasına dikkat et."1 2 3 4 5 6 next