Kur’an-ı Kerim’de Aile Tarihi
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 103

      Allah nefsinin çeldiricilerine rağmen onları bastırıp kendi hükümlerini kendisi ve evlatları üzerinde yürürlükte kılacak irada sahibi bir varlığı yaratmayı diledi. İsteyerek  istemeyerek kendisine kullukta bulunan bütün mahlukatın dışında bambaşka bir varlık olacaktı bu.

      -Ben Yeryüzünde bir Halife yaratacağım.

      Dileğini meleklere bu ifade içinde bildirdi. Kıvamlanmış, şekil verilip biçime sokulmuş cesede üflenen ruh ile beşer sıfatını kazanan bu yepyeni varlık  İlahi İrade tarafından halife olarak isimlendirildi. Meleklerin irade sahibi bir varlığın iradesini Allah’ın iradesi yönünde kullanmaması sonucu Arz’da çıkacak fesada dikkat çekmeleri Allah tarafından

      -Ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim, ifadesi ile cevabını buldu.

      En güzel kıvamda yaratıldı Adem. Bütün varlıkları okuma bilgisi ile donatıldı.. Okuma ve yorumlama.. Melekler kendilerinin acze düştükleri bu konuda Allah’ın sanatı önünde secdeye kapandılar. İblis istikbar etti, secdeye yanaşmadı.

      -Beni ateşten yarattın O’nu ise çamurdan. Benim ona secdem olurşey değil.

      Allah İblis’in hilelerine karşı Adem ve cennete yerleştirdiği eşini utardı. Cennet onlar için hazırlanmıştı. Meleklerein İblis’in sınavı ardından Adem ve eşi de, bu ilk ailede bir sınavdan geçirildi.

      -Şu ağaç, şu ağaç varya ona yaklaşmaktan men ediliyorsunuz.

      Allah’ın vasıfsızca bildirdiği şu ağaç İblis tarafından  zinetlendirildi. Tezyin edildi. Adem hilafetinin sınavını verecekti. Ölümsüzlük bahsedecekti bu ağaç, kim solmayacak bir hayatı bahşedici iksirlerle donatılmıştı bu ağaç. O ağaç yiyenlerini iki Melik yapıcı bir kudrete sahipti. Ağacı bu aileye yenibaştan böyle tanımladı.

      Aile bireyleri çeldiricilerin kudreti önünde şaşırdılar. Evin reisi Adem ağaçtan tattı ve hanımına da yedirdi.

      -Ey Ben sizi o Ağaçtan men etmemiş mi idim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylememiş mi idim?1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next