HZ. FATIMA’NIN İLMİ VE MANEVİ BOYUTU
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 103

Kevser suresinin en açık mısdakı, Peygamber efendimizin  (s.a.a) biricik kızı, ilahi kemallerin yeryüzündeki tecellisi, Hasan (a.s) ve Hüseyin'in (a.s)  annesi gibi büyük bir insanı anlatmak için hem kelimeler acizdir, hem de normal insani bilgiler buna yetmez.

Fatıma ilahi azamet nurundan yaratılmış parlayan bir Venüs gibidir. Yer ve gökyüzü onun varlığı sebebiyle öylesine aydınlanmıştır ki, melekler hemen Allah'a secde ederek o nurun azameti hakkında sormuşlardır. Fatıma (s.a)  sanki yeryüzüne inmiş bir huriydi, Resulullah ne zaman cennet kokusunu özleseydi gidip Hz. Fatıma'yı (s.a) koklardı.

O ilim irfan, ahlak, cesaret, hitabet, züht, fedakârlık, ibadet ve duada eşsizdi. Hz. Zehra'nın ilmi, irfani ve diğer üstün boyutlarını anlatmaktan herkes acizdir, Onu sadece Hz. Peygamber ve yüce Allah hakkıyla tanıya bilmişlerdir. Bu yüzden Hz. Fatıma'yı (s.a)  gerçek anlamda tanımanın tek yolu Hz. Resulullah'ın hadislerine müracaat etmektir.

İki âlemin hanımefendisi Fatımat’uz Zehra’nın (s.a)  yüce şahsiyetiyle ilgili birçok kitap ve risale yazılmış olması, Müslümanların Peygamberlerinin kızına karşı besledikleri sonsuz sevginin göstergesidir. Yazarların çoğu genelde biyografisini ve kendisine yapılan haksızlıkları kaleme almışlardır. Fakat ne yazık ki hakkında yazılan birçok eser olduğu halde, o yüce hanımın manevi ve irfani yönüne –bu konuda çok fazla hadis olmasına rağmen- gerekli dikkat ve özen gösterilmemiştir.

Bu makalede nur kaynağına tevessül edip, kadınların en hayırlısından yardım umarak, ilmi ve irfani boyutu hakkındaki bazı rivayetleri nakletmeye çalışalım:

1.Hadis

Ambar’dan nakledilen bir hadiste şöyle geçmektedir: “Bir gün Hz. Fatıma Hz. Ali’ye şöyle buyurdu:

—Gel sana geçmişte olup bitenleri, şuanda yaşananları ve kıyamete kadar neler olacak hepsini anlatayım.”

Bu hadisten açıkça Hz. Zehra’ya (s.a)  Allah tarafından büyük bir bilginin verildiği anlaşılmaktadır. Öyle ki bazı rivayetlerden bizzat Cebrail’in bunları Hz. Zehra'ya (s.a)  anlattığı nakledilmiştir. Hz. Ali de (a.s) bu bilgileri kâğıda dökerdi, İslam literatüründe bu kitabın adı “Fatıma Mushafı” olarak tanınmaktadır. Böylece o yüce hanımın faziletlerinden biride “Muhaddise” olmasıdır.

2. Hadis

İbni Abbas'tan naklediliyor: “Ümmü Seleme şöyle dedi:

—Resulullah ile evlendiğimde kızının eğitimini ben üstlendim, ancak Allah’a yeminler olsun ki, Fatıma(s.a)  benden daha edepli ve her şeyi çok daha iyi bilendi.”1 2 3 4 next