TAKLİT HÜKÜMLERI
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 103

SORU: İnsan Usul-i dinde müçtehide taklit edebilir mi?

CEVAP: Müslüman’ın Usûl-i Din (dinin temel inançları) hususundaki inancı basiret ve delile dayalı olmalıdır. Dinin temel inançlarında taklit edemez. Yani temel inançlarda başka birinin sözünü, o söylediği için kabul edemez.

SORU: İnsan dinin zaruri hükümlerine nasıl amel etmelidir?

CEVAP: İnsan dinin zarurî [=Müslümanların hepsinin kabullendiği tartışma götürmeyen kesin] hükümleri dışında ya müçtehit olup hükümleri delillerden çıkarabilmeli ya bir müçtehidi taklit etmeli; yani onun emirlerine göre hareket etmeli ya da üzerine düşen görevini yerine getirdiğinden emin olabilecek bir şekilde ihtiyat yoluyla amel etmelidir.

SORU: Taklit edilecek müçtehit hangi şarlara sahip olmalıdır?

CEVAP: Taklit edilecek müçtehit erkek, bulûğ çağına ermiş, akıllı, Şia-i İsna Aşeriyye (=İmamiyye Şiası), helâlzade, yaşayan ve adil olmalıdır.

SORU: Bir müçtehidin adıl olduğunu nasıl anlayabiliriz?

CEVAP: Bir müçtehidin adil olması demek; üzerine farz olan farizaları yerine getirip, ona haram olan şeylerden sakınan kimsedir. İnsanın görünüşte adil olması bunun belirtisidir; öyle ki onunla aynı yerde yaşayan halktan, komşularından veya onunla ilişkili olan kimselerden onu sorduklarında, iyi bir insan olduğunu tasdik ederler.

SORU: İhtiyaç duyulan meselelerde müçtehitler arasında görüş farklılığı olursa ne yapmamız gerekir?

CEVAP: İhtiyaç duyulan meselelerde müçtehitler arasında görüş farklılığı olduğu bilindiği takdirde, insanın taklit ettiği müçtehit a'lem olmalıdır. Yani Allah'ın hükümlerini anlamada kendi zamanının müçtehitlerinin hepsinden daha bilgili olmalıdır.1 2 next