İSTİMNA
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/turalshia/public_html/page.php on line 103

SORU : Allah sizden razı olsun, gönderdiğiniz cevap için. Siz istimnanın (Erkeğin kendisinden, oynayarak meni getirmesi) ve bu konu hakkında rivayetler olduğunu söylüyorsunuz.

Eğer Size zahmet olmayacak olursa bu rivayetlerden bir kaçını bana yazar mısınız?

CEVAP : 1- Ahmet b. Muhammed b. İsa (Nevadir) kitabında babasından rivayet ediyor: İmam Sadık (a.s)’tan Hazhaza (İstimna) hakkında soru soruldu. İmam (a.s) şöyle buyurdu:

“(İstimna) büyük günahtır ki Allah kitabında insanları ondan nehiy etmiştir. O işi yapan kendisi ile evlenen kimseye benzer. Bunu yapan birisini tanırsan onun ile birlikte yemek  yeme. Soru soran şahıs “Ey Allah Resulü’nün (s.a.a) oğlu bu konuyu Kur’an’dan bize açıklayabilir misiniz? İmam buyurdu: Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Bunun ötesinde bir şey isteyenlerse, onlardır haddi aşanlar.” (Mu’minun. 7) o (istimna) bunun ötesindendir. Soru soran şahıs zina mı yoksa istimna mı daha büyük günahtır diye sordu?

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Zina büyük günahtır.” ….

2- Muhammed b. el-Hasan Muhammed b. Yahya’dan, O da Ahmed b. Muhammed’den, O da Muhammed b. Senan’dan, O da Talha b. Zeyd’den, O da İmam Sadık (a.s)’tan nakleder.

İmam (a.s) şöyle buyurdu: “Emirü’l-müminin (a.s)’a erkeklik aleti ile oynayan (İstimna yapan) birisini yanına getirdiler. Emirü’l-müminin (a.s) elleri kızarıncaya kadar vurdu daha sonra beytü’l-mal’dan para vererek evlendirdi. (Tahzip, İstibsar)

Küleyni Muhammed b. Yahya’dan benzer hadis nakletmiştir.

3- Ahmed b. Muhammed Bergi’den, O da İbni Fezzal’dan, O da Ebi Cemile’den, O da Zurare’den, O da Ebi Cafer (a.s)’dan naklediyor. İmam şöyle buyuruyor: “İmam Ali (a.s)’ın huzuruna kendi aletiyle meni gelinceye kadar oynayan (İstimna yapan) birisini getirdiler. İmam (a.s) elleri kızarıncaya kadar vurdu. Sonra Beytü’lmal’dan evlendirmelerini emretti.

Ş. Müfid Muknie kitabında buna benzer bir hadisi mürsel olarak nakletmiştir.1 next